دهچی - نوآوران کسب و کار الکترونیک آرمان

پلتفرم خرید عسل طبیعی

پلتفرم خرید عسل طبیعی

دهچی پلتفرم فروش مستقیم عسل طبیعی از زنبوردار می باشد.

بنیان‌گذاران
سعید کاظم زاده
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
سعید کاظم زاده
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر