عکس پروفایل دوپامین

دوپامین

نرم افزار ارزیابی مولفه های شناختی مغز

عکس پروفایل دوپامین

دوپامین

نرم افزار ارزیابی مولفه های شناختی مغز

نرم افزار ارزیابی مولفه های شناختی مغز

نرم افزار ارزیابی مولفه های شناختی مغز با هدف تشخیص زودرس اختلالات

نقش‌ها

کسب‌وکار
نوع کسب و کار: استارتاپ
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی

دریافت خدمات شتابدهی