عکس پروفایل دژگستر ایمن پاسارگاد

دژگستر ایمن پاسارگاد

تولید سرویس های نرم افزاری حوزه امنیت

عکس پروفایل دژگستر ایمن پاسارگاد

دژگستر ایمن پاسارگاد

تولید سرویس های نرم افزاری حوزه امنیت

نقش‌ها

کسب‌وکار
نوع کسب و کار: سهامی خاص
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی

اعضا هیئت مدیره

جذب سرمایه