دکتر بارمان

بانک اطلاعاتی داروهای شیمیایی، گیاهی، اختلالات و بیماری ها و تحلیل جواب آزمایش

بانک اطلاعاتی داروهای شیمیایی، گیاهی، اختلالات و بیماری ها و تحلیل جواب آزمایش

دکتر بارمان یک اپلیکیشن اندرویدی است که اطلاعات کاملی پیرامون هزاران داروی گیاهی و شیمیایی مختلف را در اختیار کاربر قرار می دهد. همچنین دکتر بارمان زمان مصرف دارو را به مخاطبینش یادآوری میکند.

بازدیدهای اخیر