دکتر مزاج

اپلیکیشن مزاج سنجی آنلاین

اپلیکیشن مزاج سنجی آنلاین

دکتر مزاج اپلیکیشن مزاج سنجی آنلاین است. کاربران از طریق وب سایت و اپلیکیشن با ارسال یک عکس سلفی به همراه اندازه دور مچ و قد میتوانند تحلیلی دقیق و کم نقص از وضعیت جسمی و شخصیتی خود را بدست آورند.

بازدیدهای اخیر