دکتر کلابز - پیشتازان هوشمند آفتاب تابان

راه اندازی زیرساخت های باشگاه مشتریان

راه اندازی زیرساخت های باشگاه مشتریان

دکتر کلابز به عنوان یک مرکز ارائه دهنده خدمات باشگاه مشتریان و برنامه های وفاداری مشتریان اعم از زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری و مشاوره می باشد. دکتر کلابز سعی بر آن دارد تا با نقد و بررسی نمونه های موفق از باشگاه‌های مشتریان در کسب و کارهای موفق دنیا، الگوهای موفق را جهت توسعه هر چه بیشتر خدمات باشگاه مشتریان به کسب و کارهای علاقمند به راه اندازی باشگاه مشتریان منتقل نماید.

بنیان‌گذاران
محمود رویت پور
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
محمود رویت پور
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر