دیار فن آوری اطلاعات

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
اراضی عباس آباد ، بزرگراه مدرس ، بزرگراه رسالت ، پلاک 0 ، طبقه 15

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای

اعضا هیئت مدیره
حسین حسینی
رئیس هیئت مدیره
دانیال طوفانی موقر
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر