عکس پروفایل دیبا پژوهان سبز

دیبا پژوهان سبز

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

عکس پروفایل دیبا پژوهان سبز

دیبا پژوهان سبز

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

اطلاعات تماس

دفترمرکزی
ایران، اصفهان، خمینی شهر
دانشگاه صنعتی اصفهان - مرکز رشد دانشگاه - واحد 218

اعضا هیئت مدیره