عکس پروفایل دیجیتال پاتولوژی

دیجیتال پاتولوژی

نرم افزار تشخیص نوع سرطان سینه

عکس پروفایل دیجیتال پاتولوژی

دیجیتال پاتولوژی

نرم افزار تشخیص نوع سرطان سینه

نرم افزار تشخیص نوع سرطان سینه

نرم افزار تشخیص نوع سرطان سینه با تحلیل تصاویر پزشکی با استفاده از هوش مصنوعی

نقش‌ها

کسب‌وکار
نوع کسب و کار: استارتاپ
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی

دریافت خدمات شتابدهی