دیجی اد - آتیه پارسیس کیش

پلتفرم‌ تبلیغات دیجیتال بر بستر وب، تلگرام و اپلیکیشن

پلتفرم‌ تبلیغات دیجیتال بر بستر وب، تلگرام و اپلیکیشن

شرکت آتیه پارسیس کیش مالکیت پلت‌فرم‌های تبلیغاتی دیجیتال در بستر وب، تلگرام و اپلیکیشن را به‌عهده دارد. این پلت‌فرم‌های تبلیغاتی به دلیل در اختیار داشتن فناوری‌های هوش مصنوعی و تحلیل داده، تبلیغات دیجیتال را هدفمند و اثربخش نمایش می‌دهند. هر یک از پلت‌فرم‌های تبلیغاتی تحت مالکیت آتیه پارسیس کیش در بسترهای مختلف به نمایش هوشمند تبلیغات می‌پردازند و بر همین اساس برای اهداف مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند.

بازدیدهای اخیر