دیجی نکست - سوله نو آوری فن آوران آینده

سرمایه گذاری و شتابدهی استارتاپ های حوزه هوش مصنوعی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
میدان آزادی، کارخانه نوآوری آزادی، سوله دیجی نکست
رایانامه

سرمایه گذاری و شتابدهی استارتاپ های حوزه هوش مصنوعی

اعضا هیئت مدیره
امیر صالحی طالقانی
مدیر عامل
حمید محمدی
رئیس هیئت مدیره
سعید محمدی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر