دیجی کانت

برون سپاری تولید محتوا

برون سپاری تولید محتوا

دیجی کانت به ارائه خدمات تولید محتوا و معرفی نیروی فریلنسر می پردازد.

بنیان‌گذاران
زهرا اکبری
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
زهرا اکبری
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر