دیدار

نرم‌افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

نرم‌افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

این نرم‌افزار مختص کسب و کارهای کوچک و متوسط است و در بخش‌های فروش، بازاریابی و پشتیبانی شرکت‌ها به منظور افزایش فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اعضا هیئت مدیره
حمید محمودزاده
مدیر عامل
جذب سرمایه
توسعه کارآفرینی بهمن
بازدیدهای اخیر