دیده بان

نظارت بر مراکز خرید با بینایی ماشین
هوش مصنوعی

نظارت بر مراکز خرید با بینایی ماشین

سامانه نظارتی هوشمند با بهره گیری از آخرین فناوری حوزه بینایی ماشین با هدف ارائه خدمات پایش هوشمند به مراکز خرید و خدمات هوش تجاری مبتنی بر نظارت تصویری در این مراکز

نقش‌ها
کسب‌وکار
نوع کسب و کار: سهامی خاص
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی
دریافت خدمات شتابدهی
نیروان
افراک
بازدیدهای اخیر