عکس پروفایل دیدینو

دیدینو

شتابدهنده عمومی

عکس پروفایل دیدینو

دیدینو

شتابدهنده عمومی

شتابدهنده عمومی

دیدینو خدمات شتابدهی تخصصی در حوزه‌های خودرو و حمل و نقل، فاوا و صنایع غذایی و کشاورزی ارائه می‌کند.

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: شتابدهنده
شکل تمرکز: عمومی

اطلاعات تماس

تلفن (داخلی 1545)
تلفن روابط عمومی
تلفن تماس داخلی
تلفن همراه
دفتر مرکزی
ایران، تهران، تهران
ابتداي بزرگراه شهيد لشگري،‌ خيابان شانزدهم، دفتر مركزي فردا موتور
رایانامه
شبکه‌های اجتماعی

بنیان‌گذاران

اعضا هیئت مدیره

شتابدهی

سازمان ها یا نهادهای بالادستی