عکس پروفایل دیدینو

دیدینو

شتابدهنده عمومی

عکس پروفایل دیدینو

دیدینو

شتابدهنده عمومی

شتابدهنده عمومی

دیدینو خدمات شتابدهی تخصصی در حوزه‌های خودرو و حمل و نقل، فاوا و صنایع غذایی و کشاورزی ارائه می‌کند.

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: شتابدهنده
شکل تمرکز: عمومی

اطلاعات تماس

تلفن (داخلی 1545)
دفتر مرکزی
ایران، تهران، تهران
ابتداي بزرگراه شهيد لشگري،‌ خيابان شانزدهم، دفتر مركزي فردا موتور
شبکه‌های اجتماعی

شتابدهی

سازمان ها یا نهادهای بالادستی