عکس پروفایل دیلمان

دیلمان (شرکت کهن دیار دیلمان)

شتابدهنده روستایی و گردشگری

عکس پروفایل دیلمان

دیلمان (شرکت کهن دیار دیلمان)

شتابدهنده روستایی و گردشگری

شتابدهنده روستایی و گردشگری

دیلمان، پاسخی است به تـمامی نیـازهای یک استارتاپ ، کسب و کار روستایی و گردشگری که با رویـکرد توسعه پایدار به دنبال کار آفرینی و توسعه اشتغال روستایی است. دیلمان با طراحی زنـجیره های ارزش در هر حوزه تـولید خدمـات و محصولات براساس ظرفیت های بومی و نیـاز بازار تیم ها و کسب و کارها را توسعه می دهد.

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: خانه خلاق
شکل تمرکز: تخصصی

اطلاعات تماس

دبیرخانه توسعه پایدار مسیر گردشگری دیلمان
ایران، گیلان، سیاهکل
خیابان قدیم دیلمان - نرسیده به چمران
سایت اصلی
شبکه‌های اجتماعی

بنیان‌گذاران

اعضا هیئت مدیره