راحت دارو - آسان درمان آریا

پلتفرم مدیریت مصرف دارو و درمان

پلتفرم مدیریت مصرف دارو و درمان

راحت دارو توسط شرکت آسان درمان آریا، مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، در مهرماه سال ۱۳۹۷ با توجه به احساس نیاز درک شده در حوزه مصرف صحیح و به موقع دارو و کنترل معیار‌های سلامتی در قالب اپلیکیشن منتشر شد.

بازدیدهای اخیر