رادار - سفیران خلاق و نواندیش

اپلیکیشن ارتباط میان مشتری و فروشگاه

اپلیکیشن ارتباط میان مشتری و فروشگاه

رادار، زیرساختی را فراهم کرده است تا آن دسته از خریداران و فروشندگانی که حوصله خریدوفروش پردردسر در شبکه‌های هوشمند موجود را ندارند، بتوانند در این بستر، رضایت خود را از خریدوفروش آنلاین کسب کنند.

اعضا هیئت مدیره
اقدس زحمتکش دنیا
عباس اورنگ
بازدیدهای اخیر