رادمان اندیشه دانا

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
طرشت ، خیابان شهید مسلم حسین مردی ، خیابان شهید مسعود قلانی ، پلاک 21 ، طبقه دوم ، واحد شرقی

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای

اعضا هیئت مدیره
مهدی مستشاری راد
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر