عکس پروفایل رادین

رادین (پیشرو فناوری اطلاعات رادین)

توسعه راهکارهای فناوری اطلاعات حوزه مالی

عکس پروفایل رادین

رادین (پیشرو فناوری اطلاعات رادین)

توسعه راهکارهای فناوری اطلاعات حوزه مالی

نقش‌ها

کسب‌وکار
نوع کسب و کار: سهامی خاص
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: متوسط (20 تا 100 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی

اعضا هیئت مدیره

جذب سرمایه