راد پرداز عرصه نوین

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای

اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
تیموری ، کوچه گلستان ، خیابان شهید احمد قاسمی ، پلاک 61 ، طبقه اول
اعضا هیئت مدیره
فرزاد کریمی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر