راسن نوین تجارت آسیا

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، اصفهان، اصفهان
خ رودکی کوچه شهید سلیمانی کوچه نیلوفر پلاک 144

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

اعضا هیئت مدیره
علی ثابت اقلیدی
رئیس هیئت مدیره
نرگس نظری
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر