رامشگر

آموزش موسیقی با ترکیبی از صدا، تصویر و انیمیشن

آموزش موسیقی با ترکیبی از صدا، تصویر و انیمیشن

رامشگر یک وب اپلیکیشن برای یادگیری موسیقی است و می‌تواند به عنوان ابزاری کمک آموزشی روند یادگیری موسیقی را سرعت بخشد.

بنیان‌گذاران
احسان شادمهری
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
احسان شادمهری
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر