راهکارهای نوین وصل

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
تیموری ، خیابان شهید علی لطفعلی خانی ، خیابان پارس ، پلاک 21 ، ش ث 32431 ، طبقه همکف

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای

شرکت مدیریت فناوری و اطلاعات و ارتباطات ویرا صدر لیان در سال 1394 تاسیس گردیده و در زمینه انجام امور انفورماتیکی و فناوری اطلاعات فعالیت می نماید.

اعضا هیئت مدیره
هادی نعمتی
مدیر عامل
یزدان بوربورشیرازی
رئیس هیئت مدیره
اسماعیل نعمتی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر