راهکارهای هوشمند و یکپارچه سدرا

ارائه خدمات مشاوره و آموزش در زمینه توسعه سیستم های اطلاعاتی ویژه کسب و کارهای مختلف

ارائه خدمات مشاوره و آموزش در زمینه توسعه سیستم های اطلاعاتی ویژه کسب و کارهای مختلف

تیم سدرا با هدف ایجاد یک زیست بوم فناوری در حوزه توسعه سیستم های اطلاعات مدیریت و اپلیکیشن های هوش تجاری مبتنی بر علوم داده از سال 1397 کار خود را آغاز نموده است.

بازدیدهای اخیر