ربات یار

تسهیل فرایند ساخت ربات‌های تلگرامی

تسهیل فرایند ساخت ربات‌های تلگرامی

ربات یار بستری است که کاربران به کمک آن می‌توانند بدون داشتن دانش برنامه‌نویسی ربات تلگرامی خود را با کنار هم گذاشتن چند بلوک مختلف بسازند.

بنیان‌گذاران
محسن پاک فطرت
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
محسن پاک فطرت
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر