رزیتان

تولید رزین های صنعتی

تولید رزین های صنعتی

رزیتان با هدف توسعه و تولید محصولات جدید و مورد نیاز صنایع مختلف راه اندازی شد.

اعضا هیئت مدیره
مهدی حاجی بابا
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر