رضوان

شتابدهنده تخصصی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
دفترمرکزی
ایران، تهران

شتابدهنده تخصصی

بنیان‌گذاران
سعید صائمی
بنیان‌گذار
اسداله دیانتی
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
سعید صائمی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر