رنگهای صنعتی ایران

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

اعضا هیئت مدیره
جواد شایق بروجنی
مدیر عامل
پیمان کیائی
مدیر عامل
آیدا پدرام
رئیس هیئت مدیره
محسن ونک
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر