رهنما ونچرز

سرمایه گذاری جسورانه بر استارتاپ ها

سرمایه گذاری جسورانه بر استارتاپ ها

رهنما ونچرز قبل از هر چیز به اراده آزاد بنیانگذاران استارتاپ‌ها معتقد است، و می‌داند برای گذر موفق از مسیرهای جدید، به نوآوری پیوسته، و هم‌افزایی شرکت‌های پورتفولیو با یکدیگر نیاز است. این مسیری است که رهنما ونچرز از گذشته شروع کرده، و با خِرَدورزی و دورنگری هر چه بیشتر ادامه دارد.

سرمایه گذاری ها
بازدیدهای اخیر