روآنیک

بسته بندی هوشمند مواد غذایی
کشاورزی: فناوری کشاورزی

بسته بندی هوشمند مواد غذایی

نقش‌ها
کسب‌وکار
نوع کسب و کار: سهامی خاص
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: متوسط (20 تا 100 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی
دریافت خدمات شتابدهی
اسمارتک
افراک
بازدیدهای اخیر