روبیتا بیست و چهار - روبیتا سیر هستی

پلتفرمی برای تجربه سفر

پلتفرمی برای تجربه سفر

روبیتا 24 پلتفرمی است که در تمام مراحل سفر به شما کمک می کند؛ اگر به هتل نیاز دارید، می توانید قبل از سفر با خیال راحت آن را رزرو کنید؛ اگر به دنبال تور هستید، می توانید تورها جستجو و رزرو کنید.

بنیان‌گذاران
کمیل قاسمی حداد
بنیان‌گذار
نجمه اله بیگی مقدم
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
نجمه اله بیگی مقدم
مدیر عامل
کمیل قاسمی حداد
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر