رورو

برنامه اسکوتر و دوچرخه برقی اشتراکی

برنامه اسکوتر و دوچرخه برقی اشتراکی

رورو یک برنامه اسکوتر و دوچرخه برقی اشتراکی است. کاربر هرکجا باشد، با اپلیکیشن رورو نزدیکترین وسیله نقلیه را پیدا می کند و قفل وسیله را با اسکن کد آن باز می کند.

بنیان‌گذاران
مهدی حسن زاده
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
سیاوش عزیزی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر