رویان دام اسپادانا

فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، اصفهان، اصفهان
قهاب جنوبی ، روستا چنگان، محله ندارد ، خیابان اصلی ، خیابان اصلی چنگان ، پلاک 0 ، طبقه همکف

فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی

اعضا هیئت مدیره
مهدی حاجیان حسین آبادی
عضو هیئت مدیره
محمد حسین نصر اصفهانی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر