عکس پروفایل رپید ایکس

رپید ایکس

غربالگری و تشخیص سرطان روده

عکس پروفایل رپید ایکس

رپید ایکس

غربالگری و تشخیص سرطان روده

غربالگری و تشخیص سرطان روده

رپیداکس کیت تشخیص سریع برای غربالگری سرطان روده است. این کیت امکان تشخیص و غربالگری سرطان در افراد بدون علامت را دارد.

نقش‌ها

کسب‌وکار
نوع کسب و کار: استارتاپ
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: تولیدی

بنیان‌گذاران

دریافت خدمات شتابدهی