رکیتا

پلتفرم مدیریت کلاس، منابع و محتویات درسی

پلتفرم مدیریت کلاس، منابع و محتویات درسی

رکیتا سامانه تحت وب مدیریت آموزش است که به اساتید و دانشجویان کمک می‌کند تعاملات درسی بهتر و منسجم‌تری با یکدیگر داشته باشند. هدف رکیتا ایجاد سامانه‌ای متمرکز برای معرفی و سازماندهی به دروس دانشگاهی، مدارس و مراکز آموزشی و فنی و حرفه‌ای است.

بنیان‌گذاران
مهرداد کاهه
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
مهرداد کاهه
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر