زاگرس دارو

صادارت و تولید داروهای انسانی

صادارت و تولید داروهای انسانی

خط تولید داروهای شرکت زاگرس دارو مشتمل بر تولید فراورده های جامدات شامل انواع انتی بیوتیک ها، ضد درد ها، نارکوتیک (داروهای مخدر ) و مایعات که در ان شربت و قطره تولید می گردد، می باشد.

بازدیدهای اخیر