زوپ - جهان گستر فناوری پرشیا

سامانه ارتباط ویدئویی آنلاین پزشک و بیمار

سامانه ارتباط ویدئویی آنلاین پزشک و بیمار

زوپ سامانه ارتباط ویدئویی آنلاین پزشک و بیمار برای مشاوره متنی و ویدئویی آنلاین بین پزشک و بیمار است.

بنیان‌گذاران
پدرام سلطانی
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
پدرام سلطانی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر