زیروبات

سامانه تشخیص خودکار بات
رسانه، هنر و سرگرمی: شبکه اجتماعی

سامانه تشخیص خودکار بات

زیروبات فعالیت کاربران توییتر را با استفاده از یک مدل هوش مصنوعی مبتنی بر بیش از ۷۰۰ شاخص محتوایی و رفتاری بررسی می‌کند و یک امتیاز به کاربر می‌دهد. هر چه این امتیاز به 5 نزدیک‌تر باشد، احتمال بات بودن و هر چه به صفر نزدیک‌تر باشد احتمال انسان بودن کاربر بیشتر است. زیروبات صرفا بر اساس دادگان محتوا و رفتار کاربران عمل می‌کند و به عبارت دیگر یک سامانه برای تشخیص رفتار بات‌گونه کاربران است.

نقش‌ها
کسب‌وکار
نوع کسب و کار: سهامی خاص
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی
اطلاعات تماس
دریافت خدمات شتابدهی
متدیتا
بازدیدهای اخیر