عکس پروفایل زیروبات

زیروبات

سامانه تشخیص خودکار بات

عکس پروفایل زیروبات

زیروبات

سامانه تشخیص خودکار بات

سامانه تشخیص خودکار بات

زیروبات فعالیت کاربران توییتر را با استفاده از یک مدل هوش مصنوعی مبتنی بر بیش از ۷۰۰ شاخص محتوایی و رفتاری بررسی می‌کند و یک امتیاز به کاربر می‌دهد. هر چه این امتیاز به 5 نزدیک‌تر باشد، احتمال بات بودن و هر چه به صفر نزدیک‌تر باشد احتمال انسان بودن کاربر بیشتر است. زیروبات صرفا بر اساس دادگان محتوا و رفتار کاربران عمل می‌کند و به عبارت دیگر یک سامانه برای تشخیص رفتار بات‌گونه کاربران است.

نقش‌ها

کسب‌وکار
نوع کسب و کار: سهامی خاص
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی

اطلاعات تماس

دریافت خدمات شتابدهی