زیست شیمی گستران سبز شمال

فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، مازندران، نوشهر
گردکل-کوچه ستارخان جنوبی 12-بن بست شهید شعبانی-پلاک 0-طبقه همکف-واحد شرقی

فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی

اعضا هیئت مدیره
محسن محمودی پیرنعیمی
رئیس هیئت مدیره
علی درویش ساسی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر