عکس پروفایل زیست فناور جوان آذربایجان

زیست فناور جوان آذربایجان

فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی

عکس پروفایل زیست فناور جوان آذربایجان

زیست فناور جوان آذربایجان

فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی

اطلاعات تماس

دفترمرکزی
ایران، آذربایجان شرقی، تبریز
شهرک ولی امر –ساختمان صدرا –بلوک 599

اعضا هیئت مدیره