زیست فناور جوان آذربایجان

فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی

فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی

اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، آذربایجان شرقی، تبریز
شهرک ولی امر –ساختمان صدرا –بلوک 599
اعضا هیئت مدیره
یوسف نامی
بهمن پناهی
بازدیدهای اخیر