زیست پایش باتاب کویر

فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، یزد، یزد
اساتید ، خیابان پژوهش ، بلوار شهیدان اشرف ، پلاک 0 ، طبقه همکف

فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی

اعضا هیئت مدیره
مهساسادات سروی مروستی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر