زیست پروتئین یاخته

استارت آپ در حوزه افزودنی های مواد غذایی

استارت آپ در حوزه افزودنی های مواد غذایی

زیست پروتئین یاخته از تیم‌های نوپا موسسه زیست بنیان است که در زمینه تولید طعم دهنده‌های گوشتی در صنایع غذایی فعالیت می‌کند.

دریافت خدمات شتابدهی
زیست بنیان
بازدیدهای اخیر