عکس پروفایل زیست پروتئین یاخته

زیست پروتئین یاخته

استارت آپ در حوزه افزودنی های مواد غذایی

عکس پروفایل زیست پروتئین یاخته

زیست پروتئین یاخته

استارت آپ در حوزه افزودنی های مواد غذایی

استارت آپ در حوزه افزودنی های مواد غذایی

زیست پروتئین یاخته از تیم‌های نوپا موسسه زیست بنیان است که در زمینه تولید طعم دهنده‌های گوشتی در صنایع غذایی فعالیت می‌کند.

نقش‌ها

کسب‌وکار
نوع کسب و کار: استارتاپ
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: تولیدی

دریافت خدمات شتابدهی