زیست پژوهان محبوب

دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان

دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان

اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
ایرانشهر ، خیابان ایرانشهر ، خیابان شهید محمود دهقانی ، پلاک 8 ، طبقه چهارم
اعضا هیئت مدیره
رامین حشمت
رئیس هیئت مدیره
حسام نظری
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر