زیما ساینس - دیده بان توسعه پایدار

بهبود محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ادمین سایت
دفترمرکزی
ایران، یزد، یزد
خیابان مطهری، پارک علم و فناوری اقبال، واحد I۲۳۹، شرکت دانش بنیان دیده بان توسعه پایدار (zimascience)

بهبود محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار

این شرکت با استفاده از فناوری اینترنت اشیا محصولی را برای پایش وضعیت دمای مزرعه و پیشگیری از سرمازدگی محصولات توسعه داده است. این محصول با استفاده از سیمکارت اطلاعات را به موبایل کاربر منتقل کرده و در زمان لازم به وی هشدار میدهد.

اعضا هیئت مدیره
محمدرضا کوثری
رئیس هیئت مدیره
عبدالحسین کوثری
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر