ساتر صنعت الکترونیک باراد

طراحی و تولید برد ماشین های لباسشویی و ظرفشویی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
دفترمرکزی
ایران، خراسان رضوی، تربت حیدریه
خیابان باغ ملی، نبش مطهری 9، ساختمان نوآوری و توسعه فناوری

طراحی و تولید برد ماشین های لباسشویی و ظرفشویی

بازدیدهای اخیر