عکس پروفایل ساحل ارس

ساحل ارس (فناوری موتور ژنزاتور ساحل ارس)

تولید الکتروپمپ و موتور الکتریکی

عکس پروفایل ساحل ارس

ساحل ارس (فناوری موتور ژنزاتور ساحل ارس)

تولید الکتروپمپ و موتور الکتریکی

تولید الکتروپمپ و موتور الکتریکی

تولید پمپ هرمتیک پمپ پیستونی و انواع الکتروموتور

اطلاعات تماس

تلفن ثابت
تلفن همراه
دفتر مرکزی
ایران، تهران، تهران
پارک علم و فناوری بین المللی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
رایانامه

اعضا هیئت مدیره