ساراتی مریوان

سامانه تحلیل نمرات و مدیریت مدارس

سامانه تحلیل نمرات و مدیریت مدارس

سامانه هوشمند مدیریت مدارس ساراتی یک نرم افزار تحت وب (پورتال) جهت تعامل آنلاین بین مدارس، ادارات آموزش و پرورش، دبیران، دانش آموزان و اولیای دانش آموزان با سطوح دسترسی متفاوت و تحلیل و ارزیابی فعالیت مستمر آموزشی در مدارس می باشد.

بازدیدهای اخیر