سازمان انرژی اتمی ایران

متولی فناوری هسته ای کشور
انرژی و منابع طبیعی: تولید انرژی: منابع انرژی: انرژی هسته ای

متولی فناوری هسته ای کشور

توسعه فناوری، طراحی، ایجاد و نگه داری از زیرساختهای حوزه ی انرژی اتمی در کشور.

نقش‌ها
نهاد دولتی و حاکمیتی
نوع نهاد: سازمان
اطلاعات تماس
تلفن
تلفن
دفتر حفاظت در برابر اشعه
دفتر مرکزی
ایران، تهران، تهران
انتهای امیر آباد شمالی - سازمان انرژی اتمی ایران
بازدیدهای اخیر