عکس پروفایل سازمان انرژی اتمی ایران

سازمان انرژی اتمی ایران

متولی فناوری هسته ای کشور

عکس پروفایل سازمان انرژی اتمی ایران

سازمان انرژی اتمی ایران

متولی فناوری هسته ای کشور

متولی فناوری هسته ای کشور

توسعه فناوری، طراحی، ایجاد و نگه داری از زیرساختهای حوزه ی انرژی اتمی در کشور.

نقش‌ها

نهاد دولتی و حاکمیتی
نوع نهاد: سازمان

اطلاعات تماس

تلفن
تلفن
دفتر حفاظت در برابر اشعه
دفتر مرکزی
ایران، تهران، تهران
انتهای امیر آباد شمالی - سازمان انرژی اتمی ایران

زیرمجموعه ها