سازمان حفظ نباتات کشور

حفظ کشور از ورود، استقرار و پراکنش آفات و بیماریهای قرنطینه ای
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
بزرگراه چمران، خیابان یمـــن، ابتدای خیابان رشیدالدین فضل الله، سازمان حفظ نباتات
سایت اصلی
رایانامه

حفظ کشور از ورود، استقرار و پراکنش آفات و بیماریهای قرنطینه ای

بازدیدهای اخیر